Agenda

Agenda

Klik hier voor het overzicht van alle raads- en commissievergaderingen 2020.


Deze vergaderingen worden gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis te Oudenbosch

B&O = Beheer en Ontwikkeling

SM&V = Samenleving, Middelen en Integrale Veiligheid

 

Voorbesprekingen WOS


De WOS kent 2 typen voorbesprekingen;


- Voorbespreking commissie B&O en SM&V
  Deze bespreking vindt plaats op de woensdag in de week voorafgaande aan de commissievergadering in het
  gemeentehuis.
 

- Voorbespreking raadsvergadering
  Deze bespreking vindt plaats op de maandag in de week van de raadsvergadering in het
  gemeentehuis.
 
 

De voorbesprekingen besprekingen worden gehouden in Ontmoetingscentrum ‘t Veerhuis, Veerkensweg/Schoolstraat te Oud Gastel en beginnen om  19:30 uur.
 

U bent van harte welkom. Maak van deze gelegenheid gebruik om mee te praten en nader in contact te komen met de wethouder en fractieleden van de WOS.

WOS HALDERBERGE

EERLIJK, BETROKKEN EN BETROUWBAAR

Copyright © Wos Halderberge 2019. Alle rechten voorbehouden.