Fractie

Wethouder:


       Hans Wierikx
Portefeuille:


Ruimtelijke Ontwikkeling

Ruimtelijk Ordening, Bouwen, Wonen & Monumenten
Volkshuisvesting, Sport
Duurzaamheid, Milieu
Afvalverwijdering
Nutsbedrijven

Fractielid:


       Will Meurer

Fractievoorzitter:


       Carel Roovers

Fractielid:


       Anton Tielen

WOS HALDERBERGE

EERLIJK, BETROKKEN EN BETROUWBAAR

Copyright © Wos Halderberge 2019. Alle rechten voorbehouden.