Contact Personen


Secretariaat Bestuur a/i
N: Jan Akkermans
A: p/a Kristalsingel 28, 4754 BG Stampersgat
T: 06 51 24 32 34
E: info.woshalderberge@gmail.com


Secretariaat Fractie
N: Carel Roovers
A: Dorpstraat,  Oud Gastel
T: 06 81 61 63 60
E: info.woshalderberge@gmail.com


InschrijvenLinks


Wethouder:

       Hans Wierikx

       Portefeuille:
       Ruimtelijke Ontwikkeling

          Ruimtelijk Beleid
          Volkshuisvesting
          Milieu
          Afvalverwijdering
          Nutsbedrijven
          Bouwen, Wonen & Monumenten

 


Fractie:

Raadsleden

         Carel Roovers (fractievoorzitter)

         Portefeuille:
         Beheer en Ontwikkeling

           Ruimtelijke ordening
           Economie
           Miilieu
           Centrumplannen
           Onderhoud en beheer
           Handhaving

 


        Anita Olsthoorn       

         Portefeuille:

          Sociale zaken en werkgelegenheid
          Wet maatschappelijke ondersteuning
          Gezondheid
          Financiën
          Veiligheid
          Regionale ontwikkelingen
 

 


        Ton Santegoeds

          Portefeuille:
          Beheer en Ontwikkeling

            Ruimtelijke ordening
            Economie
            Milieu
            Centrumplannen
            Onderhoud en beheer
            Handhaving